Szkolenia GIS

Centrum Szkoleniowe GIS

Zapraszamy do korzystania z usług naszego Centrum Szkoleniowego GIS
CSGIS firmy Kon-Dor GIS Konsulting prowadzi regularne szkolenia z tematyki GIS na trzech poziomach zaawansowania. Dla naszych klientów organizujemy również szkolenia dedykowane, gdzie samodzielnie mogą Państwo zdecydować jakie tematy chcą zrealizować oraz w jakim terminie. Jesteśmy elastyczni i najwyższy poziom usług jest dla nas najistotniejszy.

Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI)

Jest to temat niezwykle aktualny w kontekście wymagań dyrektywy INSPIRE. Proponujemy Państwu kurs obejmujący zagadnienia związane z budową infrastruktury danych przestrzennych w ogóle, jako kompleksową całość. Pozwala on zrozumieć i całościowo spojrzeć na mechanizmy i struktury, które mają powstać, dostrzec istotę, wagę, funkcję oraz sposób działania poszczególnych elementów składowych tego złożonej machiny. Ukazujemy potrzebę budowy SDI, korzyści jakie osiągamy, oraz działania jakie trzeba podjąć aby osiągnąć cel. Omawiamy również trendy w infrastrukturach danych przestrzennych oraz kierunki rozwoju w których zmierza.

Dyrektywa INSPIRE (2007/2/WE)

Na szkoleniach tych przedstawiamy w sposób całościowy i kompletny uwarunkowania prawne budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej INSPIRE. Omawiamy więc dyrektywę INSPIRE, wraz z przepisami implementacyjnymi oraz ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z rozporządzeniami, ukazując jednocześnie uwarunkowania transpozycji prawa unijnego do prawa krajowego. Pokazujemy aspekty techniczne i technologiczne wynikające z rozporządzeń do dyrektywy i ustawy oraz innych dokumentów implementacyjnych, które są wykorzystywane w procesie budowy infrastruktur. Omawiamy elementy składowe infrastruktury, ze szczególnym skupieniem się na usługach danych przestrzennych oraz metadanych. Analizujemy wykorzystywane standardy i normy oraz ich wpływ na infrastrukturę.

QUANTUM GIS

Darmowe systemy GIS cieszą się coraz większą popularnością, zarówno wśród administracji publicznej jak i użytkowników prywatnych. Dlatego właśnie przygotowaliśmy kompleksową ofertę standardowych (regularnych o ustalonym programie) i dedykowanych (według wymagań Zamawiającego) szkoleń z zakresu obsługi, pracy i wykorzystania Quantum GIS oraz jego zastosowania w ramach infrastruktur informacji przestrzennej. Pokazujemy jak używać różnorodnych danych, łączyć je i analizować. Uczymy jak przetwarzać dane, eksportować do wybranych formatów oraz składać własne kompozycje mapowe. Szkolenie obejmuje również procesy pozyskiwania danych z różnych źródeł oraz tworzenia ich, a następnie zapisu do spójnych baz danych.

Metadane

Metadane będące podstawowym, fundamentalnym elementem krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, są tematem naszego ogromnego zainteresowania zarówno w postaci, jaką narzuca na nas dyrektywa INSPIRE jak i bardziej skomplikowanych formach. Mając wiele doświadczenia w pozyskiwaniu, tworzeniu, edycji i zarządzaniu metadanymi, przygotowaliśmy szkolenia pokazujące wszystkie aspekty tej tematyki i pozwalające zrozumieć i dostrzec potrzebę oraz szczególne wymagania dyrektywy INSPIRE w tym zakresie. Omawiamy uwarunkowania prawne i techniczne tworzenia metadanych, normy i standardy z nimi związane oraz sposoby ich serializacji. Pokazujemy praktycznie jak je tworzyć i zarządzać nimi, jak kontrolować ich zgodność z INSPIRE i jak zgodnie z wymogami dyrektywy udostępniać je w sieci przez usługi katalogowe.

Geoinformacyjne usługi sieciowe

Jako podstawowe narzędzie udostępniania i publikacji danych przestrzennych, metadanych oraz pewnych procesów, geoprzestrzenne usługi sieciowe są bardzo ważnym tematem w zakresie infrastruktur danych przestrzennych. Szkolenia, które przygotowaliśmy pokazują czym są usługi geoinformacyjne, jak działają i dlaczego są istotnym elementem interoperacyjności – tak ważnej przy budowie INSPIRE. Uczymy jak wykorzystać w pełni potencjał usług geoinformacyjnych za pomocą rozmaitych aplikacji GIS. Pokazujemy podstawy techniczne i technologiczne działania tych usług, co podnosi zrozumienie całego procesu budowy infrastruktur informacji przestrzennej i sprawia że ich wykorzystanie staje się proste i przyjemne.W przypadku zainteresowania szkoleniami, które miałyby łączyć w sobie punkty z działów przedstawionych wyżej, zachęcamy do śmiałego kontaktu telefonicznego. Z przyjemnością przygotujemy szkolenia skrojone stosownie do Państwa potrzeb.