Oferta

Opracowanie metadanych dla dokumentów planistycznych

Firma Kon-Dor GIS Konsulting posiada wieloletnie doświadczenie w opracowaniach metadanych i wdrażaniu portali metadanych – platform publikacji metadanych, w tym dla największych miast w kraju m.in. Warszawa, Wrocław, Białystok. Oferujemy najwyższej jakości widzę i doświadczenie zapewniając opracowanie metadanych jak i ich publikację w formie spełniającej wszelkie wymogi Komisji Europejskiej.

Szczegóły oferty

Wiedza i doświadczenie

Konsultacje i doradztwo

Posiadamy kompetencje i doświadczenie w zakresie budowy i działania systemów GIS, budowy infrastruktury danych przestrzennych oraz technologii IT w zakresie informacji przestrzennej.

Nadzór inwestorski

Dzięki doświadczeniu i wiedzy eksperckiej wspieramy wdrożenia systemów informacji geograficznej, prowadzimy nadzór i dokładamy największych starań, aby wykonawca zrealizował prace pomyślnie.

Opracowania

Korzystając z dużego doświadczenia we wdrażaniu GIS w administracji publicznej tworzymy:

 • Koncepcje informatyzacji zasobów informacji przestrzennej
 • Studia wykonalności
 • Projekty techniczne systemów

Semantic Web

Misją naszej firmy jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i komercjalizacja badań naukowych w zakresie GIS i SDI. Jesteśmy jedyną na rynku firmą wdrażającą technologie Semantic Web w systemach informacji przestrzennej. Mamy doświadczenie w zakresie tworzenia:

 • tezaurusów – rozbudowanych słowników dziedzinowych wykorzystywanych do zaawansowanego wyszukiwania
 • inteligentnej infrastruktury informacji przestrzennej
 • semantycznych komponentów SDI (geoportal, wyszukiwarka danych przestrzennych, usługa katalogowa metadanych)

Szkolenia

Prowadzimy regularne oraz dedykowane (na zamówienie, z wybranej tematyki) szkolenia i kursy z zakresu problematyki infrastruktury danych przestrzennych, INSPIRE, praktycznego wykorzystania systemów GIS, zarówno otwartych jak i komercyjnych. Wyjaśniamy istotę i sposób tworzenia metadanych, szkolimy z zakresu działania oraz wykorzystania geoprzestrzennych usług sieciowych.

 • INSPIRE: metadane, geoinformacyjne usługi sieciowe (WMS, WFS, CSW)
 • Wolne i otwarte oprogramowanie: Quantum GIS, geoserver
 • Metadane
 • Infrastruktura informacji przestrzennej (SDI)
 • GML, modelowanie UML

Oprogramowanie i wdrożenia

Edytor metadanych INSPIRE-UP

Jest to kompleksowe rozwiązanie bazujące na arkuszach programu Excel, pozwalające tworzyć metadane zgodne z INSPIRE oraz przesyłać je do bazy danych.

Portal metadanych (usługa wyszukania oraz klient)

Rozwiązanie wymagane w ramach wdrożenia dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w zakresie uruchomienia usługi wyszukiwania metadanych.

Inteligentny portal metadanych (usługa semantyczna oraz klient usługi semantycznej)

Jest to realizacja wymagań dyrektywy INSPIRE w zakresie metadanych zwiększona o dodatkowe funkcjonalności uzyskane dzięki wykorzystaniu technologii sieci semantycznych.

Geoportal (usługa przeglądania oraz klient usługi)

Wdrożenie to realizuje wymagania dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o IIP w zakresie usługi przeglądania danych przestrzennych.


Opracowania i dokumentacje techniczne

Wykonujemy opracowania techniczne w tematyce GIS/INSPIRE/SDI, projekty techniczne, studia wykonalności, specyfikacje techniczne, analizy itp.