Metadane dla MPZP

Opracowanie metadanych dla dokumentów planistycznychUstawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r., w ślad za dyrektywą 2007/2/WE – dyrektywą INSPIRE zobowiązuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do utworzenia oraz udostępnienia metadanych dla dokumentów planistycznych, a więc MPZP, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Terminem spełnienia tego obowiązku jest

3 grudnia 2013 r.

o czym powiadamia Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w piśmie zaadresowanym do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z dnia 13 grudnia 2012 r.


Czym w ogóle są metadane? Najprościej rzecz ujmując są to dane o danych – podstawowe, skrótowe informacje, które umożliwiają szybkie wyszukiwanie, porównanie i inwentaryzację zbiorów, i usług danych. Metadane niosą odpowiedzi na pytania takie, jak: co zawierają dane? kto, jak i na podstawie jakich źródeł opracował dane? jaka jest przestrzenna lokalizacja i obszar zasięgu danych?, jaka jest jakość i dokładność danych?, itp.
Zakres opracowywanych metadanych wynika wprost z rozporządzeń do dyrektywy INSPIRE.


Firma Kon-Dor GIS Konsulting posiada wieloletnie doświadczenie w opracowaniach metadanych i wdrażaniu portali metadanych – platform publikacji metadanych, w tym dla największych miast w kraju m.in. Warszawa, Wrocław, Białystok. Oferujemy najwyższej jakości widzę i doświadczenie zapewniając opracowanie metadanych jak i ich publikację w formie spełniającej wszelkie wymogi Komisji Europejskiej.


metad1


W trosce o klienta i łatwość zarządzania metadanymi, opracowaliśmy system pozyskiwania i przechowywania metadanych w arkuszach EXCEL, które są znane praktycznie każdemu użytkownikowi komputera. Dzięki temu podejściu każdy kto zna EXCEL-a może łatwo edytować, tworzyć nowe, usuwać i aktualizować metadane w nielimitowanych ilościach oraz publikować je w Internecie, a wszystko to w pełni samodzielnie. Plik arkusza stanowi źródło dla utworzenia metadanych w docelowym formacie XML przez wygodną i prostą w obsłudze zewnętrzną aplikację.


Dla gmin i powiatów, które nie opublikowały jeszcze swoich danych przez usługi geoinformacyjne, oferujemy również przygotowanie Geoportalu, który pozwoli udostępnić dla mieszkańców i użytkowników sieci wybrane warstwy danych przestrzennych.


geoportal_obraz


Nasze usługi i produkty, doświadczenie, zaangażowanie i innowacyjność oferujemy w rozsądnych cenach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Rozwiązania dostosowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta, uwzględniając wszystkie uwagi, obejmując Jego zadowolenie w połączeniu ze spełnieniem wymagań prawnych i technicznych za najwyższy priorytet.Zapraszamy i zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości dot. budowy infrastruktury informacji przestrzennej oraz obowiązku nałożonego na gminy i powiaty.